Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για… δενδροφύτευση το ΝΑΡ;

Σχο­λιά­ζει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Χρό­νια τώρα το ΝΑΡ (και άλλες οπορ­του­νι­στι­κές «δυνά­μεις») συγκε­ντρω­νό­ταν παρα­σι­τι­κά, μεσο­τοι­χία με τους εργα­το­πα­τέ­ρες. Όπου ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ παρα­δί­πλα 3 ναρί­στες, 5 αντάρ­συοι, 2 σεκί­τες και δώδε­κα πανό.

Ξαφ­νι­κά το ΝΑΡ καταγ­γέλ­λει την απερ­γία της 30 Μάη και το… ΠΑΜΕ (για να μη χάσουν και το στό­χο τους), κρα­δαί­νει το… επα­να­στα­τι­κό σύν­θη­μα: «Η 30 Μάη δεν είναι απερ­γία, είναι συμ­μα­χία με την εργο­δο­σία» και κατ’ ουσί­αν καλεί σε απερ­γο­σπα­σία. Κι αν ενστερ­νι­στούν και το «όλοι μαζί μπο­ρού­με» τους βλέ­πω με τις… πολυ­πλη­θείς εργα­τι­κές δυνά­μεις τους, σε δεν­δρο­φύ­τευ­ση με τον ΣΚΑΙ.

Στο τέλος, να δεί­τε, που θα θυμώ­σουν και τους εργα­το­πα­τέ­ρες κι άντε να δού­με που θα ξανασυγκεντρωθούν.

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο