Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για δεύτερη φορά με covid ο Αλέξης Τσίπρας

Θετι­κός στον κορω­νο­ϊό δια­γνώ­στη­κε για δεύ­τε­ρη φορά ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέ­ξης Τσί­πρας. Την είδη­ση γνω­στο­ποί­η­σε ο ίδιος μέσω ανάρ­τη­σής του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

«Μέσα στην αγω­νία της πυρ­κα­γιάς είχα την είδη­ση ότι είμαι για 2η φορά θετι­κός στον covid. Ίσως ανα­με­νό­με­νο, αφού τις προη­γού­με­νες μέρες πέρα­σε ο μεγά­λος μας γιος και η Μπέ­τυ. Ελπί­ζω να παρα­μεί­νω ασυμ­πτω­μα­τι­κός. Σε κάθε περί­πτω­ση η σκέ­ψη μου είναι στους πυρό­πλη­κτους συμπο­λί­τες μας» έγρα­ψε ο κ.Τσίπρας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο