• [ Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί /του σκεφτόμενου ανθρώπου είναι εχθροί]
Facebooktwitterrssyoutube

Για την αναδιοργάνωση των λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών οργανώσεων

Επιμέλεια – μετάφραση  Παναγιώτης Μανιάτης //

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΚΚ(μπ)1

23 Απριλίου 1932

Η Κεντρική Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια, στη βάση των σπουδαίων επιτυχιών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, έχει επιτευχθεί μια σημαντική ανάπτυξη, ποιοτική και ποσοτική, στις σφαίρες της λογοτεχνίας και της τέχνης.

Πριν μερικά χρόνια, όταν υπήρχε ακόμα ισχυρή επιρροή ξένων στοιχείων στη λογοτεχνία, που ‘χαν ακμάσει ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ΝΕΠ, και όταν τα στελέχη της προλεταριακής λογοτεχνίας ήταν ακόμη αδύνατα, το Κόμμα, με όλους τους δυνατούς τρόπους, βοηθούσε στη δημιουργία και στο δυνάμωμα ορισμένων προλεταριακών οργανώσεων στις σφαίρες της λογοτεχνίας και των άλλων μορφών τέχνης, για να ισχυροποιήσει τη θέση των προλεταριακών συγγραφέων και καλλιτεχνών.

Σήμερα, που τα στελέχη της προλεταριακής λογοτεχνίας και τέχνης έχουν πια διαμορφωθεί και έχουν αναδειχθεί νέοι συγγραφείς από εργοστάσια, φάμπρικες και κολχόζ, το πλαίσιο των υπαρχόντων λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών οργανώσεων (ΒΟΑΠΠ 2, ΡΑΠΠ3 , ΡΑΠΜ 4 κ.λπ.) έγινε πάρα πολύ στενό και εμποδίζει τη σοβαρή ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί τον κίνδυνο της μετατροπής αυτών των οργανώσεων από μέσο κινητοποίησης Σοβιετικών συγγραφέων και καλλιτεχνών γύρω από τα καθήκοντα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης σε μέσο καλλιέργειας κλειστών ομάδων  και πρόσθετα της απομόνωσης από τα πολιτικά καθήκοντα της εποχής και από μεγάλες ομάδες συγγραφέων και καλλιτεχνών που βλέπουν με συμπάθεια τη σοσιαλιστική οικοδόμηση.

Απ’ αυτό προκύπτει η ανάγκη για μια κατάλληλη αναδιοργάνωση των λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών οργανώσεων και διεύρυνση των βάσεων της δουλειάς τους.

Επομένως, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΚΚ (μπ) αποφασίζει:

1) Να διαλυθεί ο Σύνδεσμος Προλεταριακών Συγγραφέων (ΒΟΑΠΠ, ΡΑΠΠ)

2) Να ενωθούν όλοι οι συγγραφείς που υποστηρίζουν το πρόγραμμα της Σοβιετικής εξουσίας και επιδιώκουν να συμμετέχουν στη σοσιαλιστική οικοδόμηση σε μια ενιαία Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων με μια κομμουνιστική φράξια σ’ αυτήν

3) Να γίνει ανάλογη αλλαγή στην πολιτική των άλλων ειδών τέχνης

4) Να ανατεθεί στο Οργανωτικό Γραφείο να επεξεργαστεί τα πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή αυτής της απόφασης.

Υποσημειώσεις:

1) Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος (μπολσεβίκοι)

2) Πανενωσιακή Οργάνωση Συνδέσμων Προλεταριακών Συγγραφέων

3) Ρώσικος Σύνδεσμος Προλεταριακών Συγγραφέων

4) Ρώσικος Σύνδεσμος Προλεταριακών Μουσικών

 

Μετάφραση από http://www.sovlit.net/decree1932/