Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την αρχή της δικής μας Ιστορίας… (Οι ευχές του Ατέχνως — Βίντεο)

Δύσκο­λες οι μέρες που ζού­με, και με αυτά που συμ­φω­νή­σα­νε εσχά­τως οι «εν υψί­στοις» δεν κάμ­πτο­νται το φρό­νη­μα και πίστη για μια καλύ­τε­ρη ζωή.

Οι μέρες που λαχτα­ρί­σα­με θα ‘ρθουν… Κι αν δε βρί­σκουν το δρό­μο, ας τους τον δεί­ξου­με εμείς ακο­λου­θώ­ντας …άστρο λαμπρό.

Κι άστρο λαμπρό για το λαό είναι η οργά­νω­ση κι ο αγώνας.

Ευχές για τη δική μας έφο­δο στον ουρα­νό, για την αρχή της δικής μας Ιστορίας…

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

(Το βίντεο ‑παρα­δο­σια­κά πλέ­ον- είναι της Semi Soilemez)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο