Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τον .… Άγιο Βαλεντίνο (ανακοίνωση του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής)

Με αφορ­μή τη «γιορ­τή» του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου ο Σύλ­λο­γος γονέ­ων και Κηδε­μό­νων απευ­θύ­νε­ται στους μαθη­τές για να  υπεν­θυ­μί­σει ότι είναι πραγ­μα­τι­κοί άνθρωποι.

|> πηγή <| — |> ”Αγιος” Βαλε­ντι­νος ~Ανα­κοί­νω­ση 2ου Γυμνα­σί­ου Και­σα­ρια­νής <|

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο