Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιώργος Ζήκας: 5+1 αγαπημένα τραγούδια του θεσσαλονικιού μουσικοσυνθέτη

«Έφυ­γε» από τη ζωή σήμε­ρα σε ηλι­κία 70 ετών ο θεσ­σα­λο­νι­κιός συν­θέ­της και στι­χουρ­γός Γιώρ­γος Ζήκας.

Στη διάρ­κεια της μου­σι­κής του καριέ­ρας κυκλο­φό­ρη­σε σει­ρά δίσκων και συνερ­γά­στη­κε με δεκά­δες μεγά­λους καλ­λι­τέ­χνες (Γ.Νταλάρας, Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου, Κώστας Μακε­δό­νας, Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη κ.α) ενώ τρα­γου­δού­σε και ο ίδιος τα τρα­γού­δια του.

Ακο­λου­θούν κάποια πολύ γνω­στά τρα­γού­δια του Γιώρ­γου Ζήκα τα οποία έγι­ναν επιτυχίες.

1. Μαργαριτάρια

Μου­σι­κή, Στί­χοι: Γιώρ­γος Ζήκας. Ερμη­νεία: Κώστας Μακεδόνας.

2. Agrigento

Μου­σι­κή, Στί­χοι: Γιώρ­γος Ζήκας. Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας.

3. Πάρε με

Μου­σι­κή, Στί­χοι: Γιώρ­γος Ζήκας. Ερμη­νεία: Κώστας Μακεδόνας.

4. Ο Μανδραγόρας

Μου­σι­κή, Στί­χοι: Γιώρ­γος Ζήκας. Ερμη­νεία: Νίκος Παπάζογλου.

5. Αποκλεισμένος στη Σαλονίκη

Μου­σι­κή, Στί­χοι: Γιώρ­γος Ζήκας. Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ζερβουδάκης.

6. Τις άκρες απ’ τα μάτια σου

Μου­σι­κή, Στί­χοι: Γιώρ­γος Ζήκας. Ερμη­νεία: Ελευ­θε­ρία Αρβανιτάκη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο