Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκανιάν και πάσης οικουμένης: Νέα ταινία του Λάνθιμου με την Έμα Στόουν

Μετά την βρά­βευ­ση του “Poor Things” –περί­με­νε κάτι παρα­πά­νω, όπως και το πανελ­λή­νιο _ “για την Ελλά­δα ρε γαμώ­το” ο Γιώρ­γος Λάν­θι­μος έχει ήδη στα “σκα­ριά” νέα ται­νία με τίτλο “Kinds of Kindness” στην οποία πρό­κει­ται να συνερ­γα­στεί ξανά με τη μού­σα του  Έμα Στό­ουν και ανα­μέ­νε­ται να κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους το καλο­καί­ρι (ανα­μέ­νε­ται για 21 Ιού­νη), όπως μετέ­δω­σε το Variety.

Όσκαρ 2024: στοι­χή­μα­τα _κόκκινα χαλιά με πρά­σιν΄ άλο­γα Spoiler Alert! από ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Αν και το σενά­ριο προς το παρόν παρα­μέ­νει _λένε “επτα­σφρά­γι­στο” το “Kinds of Kindness” είναι μια σπον­δυ­λω­τή ται­νία που ενώ­νει ξανά την Στό­ουν με τους συμπρω­τα­γω­νι­στές της στο “Poor Things”, Γουί­λεμ Ντα­φόε και Μάρ­γκα­ρετ Κουά­λεϊ καθώς και με τον ηθο­ποιό Τζο Άλγουιν από την “Ευνο­ού­με­νη”. Το καστ συμπλη­ρώ­νουν μετα­ξύ άλλων οι Τζέ­σι Πλέ­μονς, Χονγκ Τσά­ου και Χάντερ Σάφερ.

Το σενά­ριο της ται­νί­ας που είχε αρχι­κό τίτλο «And» και γυρί­στη­κε στα τέλη του 2022 στη Νέα Ορλε­ά­νη, υπο­γρά­φουν ο Έλλη­νας δημιουρ­γός και ο Ευθύ­μης Φιλίπ­που, με τον οποίο συνερ­γά­στη­κε στις ται­νί­ες “Αστα­κός”, “Ο Θάνα­τος του Ιερού Ελα­φιού”, “Άλπεις” και “Κυνό­δο­ντας”.

Το Kinds of Kindness _μια ται­νία “ανθο­λο­γί­ας” που ο Λάν­θι­μος είχε ήδη περι­γρά­ψει 2 χρό­νια πριν ως «μια σύγ­χρο­νη ματιά, που δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στις ΗΠΑ – τρεις δια­φο­ρε­τι­κές ιστο­ρί­ες, με τέσ­σε­ρις ή πέντε ηθο­ποιούς που παί­ζουν έναν ρόλο σε κάθε ιστο­ρία» με Emma Stone και βλέπουμε

Με αρχι­κό τίτλο “And” (Element Pictures+Film4, δια­νο­μή Searchlight Pictures) με Jesse Plemons, Willem Dafoe και Margaret Qualley με σχέ­δια να ξεκι­νή­σουν τα γυρί­σμα­τα στη Νέα Ορλε­ά­νη τον Οκτώ­βριο του 2022 (τότε οι Hong Chau, Joe Alwyn, και Mamoudou Athie εντά­χθη­καν στο καστ) Σε μια συνέ­ντευ­ξη  Φλε­βά­ρη του 2023, η Hunter Schafer απο­κά­λυ­ψε ότι είχε “ένα μικρό καμέο” στην ται­νία. Τα πρώ­τα γυρί­σμα­τα έγι­ναν τότε και διήρ­κε­σαν ως τις 16-Δεκ-2022 και ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, η ται­νία πήρε ξανά τον τίτλο Kinds of Kindness.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο