Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γκούσταβ Μάλερ

Στις 7 Ιου­λί­ου 1860 γεν­νιέ­ται ο Αυστρια­κός συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας Γκού­σταβ Μάλερ. Το διά­στη­μα 1875 — 1878 σπού­δα­σε στο Ωδείο της Βιέν­νης. Από το 1880 άρχι­σε η στα­διο­δρο­μία του ως μαέ­στρου. Διηύ­θυ­νε τις μεγα­λύ­τε­ρες ορχή­στρες της Ευρώ­πης όπως της Πρά­γας, της Βου­δα­πέ­στης, του Αμβούρ­γου. Από το 1897 ως το 1907 ήταν ο διευ­θυ­ντής της Αυτο­κρα­το­ρι­κής Ορχή­στρας της Βιέν­νης. Στη συνέ­χεια πήγε στην Αμε­ρι­κή όπου διηύ­θυ­νε την ορχή­στρα της Μετρο­πό­λι­ταν Οπε­ρας και στη συνέ­χεια τη Φιλαρ­μο­νι­κή της Νέας Υόρ­κης. Ηταν ο ιδα­νι­κός ερμη­νευ­τής των λυρι­κών έργων του Μπε­τό­βεν, του Μότσαρτ και του Βάγκνερ. Υπήρ­ξε όμως και λαμπρός συν­θέ­της συμ­φω­νι­κής μουσικής.

Ο Μάλερ πέθα­νε στη Βιέν­νη στις 18 Μαΐ­ου 1911.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο