Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γλέντι της «Πανσπουδαστικής» για την πρωτιά στις φοιτητικές εκλογές (Φωτο-Βίντεο)

Με πυρ­σούς και συν­θή­μα­τα άνα­ψε το γλέ­ντι της «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» και οι φοι­τη­τές γιόρ­τα­σαν την ανά­δει­ξή της σε πρώ­τη δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές του 2022 «γκρε­μί­ζο­ντας» την ΔΑΠ από την πρώ­τη θέση έπει­τα από 35 χρόνια!

Μαζί τους και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας που το σύν­θη­μα «ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία» και με παρα­τε­τα­μέ­να χει­ρο­κρο­τή­μα­τα έγι­νε δεκτός στη Φοι­τη­τι­κή Εστία του Πανε­πι­στη­μί­ου της Αθή­νας όπου μετά τις 9 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του ήχη­σαν οι νότες και τα τρα­γού­δια για την Παν­σπου­δα­στι­κή που είναι και πρώ­τη δύνα­μη και δύνα­μη ελπί­δας για τους φοιτητές.

Τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα συνο­δεύ­ει ο γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ Νίκος Αμπα­τιέ­λος.

Στο γλέ­ντι συνα­ντή­θη­καν οι φοι­τη­τές από τις σχο­λές των πανε­πι­στή­μιων της Αθή­νας έδω­σαν μεγά­λο αγώ­να να «γεμί­σουν» οι κάλ­πες με το ψηφο­δέλ­τιο που κοσμεί­ται από το κόκ­κι­νο γαρύφαλλο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο