Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Σακαλής: Καζάνι

Στους αγώ­νες
κάποιοι συμμετέχουν
κάποιοι αδιαφορούν
κι άλλοι σαμποτάρουν.
Έτσι γινό­τα­νε πάντα
έτσι γίνε­ται και τώρα.
Έρχε­ται καιρός
που η κοι­νω­νία μοιάζει
με καζά­νι που βράζει
τα προβλήματα
είναι τόσο έντονα
που πιέ­ζουν για λύση
και τότε αναπτύσσονται
κοι­νω­νι­κοί αγώνες,
τα χαμη­λά οικο­νο­μι­κά στρώματα
βγαί­νουν στο προσκήνιο
και διεκδικούν
τον ιστο­ρι­κό τους ρόλο.
Τους εχθρούς τους ξέρουμε.
Δεν ξέρου­με αυτούς
που θα πουληθούν
για λίγα αργύρια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο