Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Σακαλής: Οράματα

Σε ξεχα­σμέ­νες πολι­τεί­ες του χθες
επι­στρέ­φω συχνά
νοε­ρά και πραγματικά
δια­σχί­ζω τα δρομάκια
τα υγρά στε­νά καλντερίμια
ψάχνω πρό­σω­πα του τότε
μα τίπο­τα, κανένα
δεν βρί­σκω, για­τί το παρελθόν
δεν ζωντανεύει
είναι μόνο ανά­μνη­ση φευγαλέα
στη φυλα­κή του νου
χάρ­τι­νες πολυκατοικίες
με περιβάλλουν
ένα δωμά­τιο φοιτητικό
ένα σιδε­ρέ­νιο κρεβάτι
γυρί­ζουν συνέ­χεια στο μυαλό
νεα­ρά κορίτσια
μ’ αγκαλιάζουν
κι εγώ λάμπω, χαμογελώ
ορά­μα­τα απα­τη­λά είναι
και τίπο­τα περισσότερο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο