Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Σακαλής: Πάλη

Μέσα σε στερήσεις
και κακουχίες
παλεύ­ει η εργα­τι­κή τάξη
να επιβιώσει
βγά­ζει με ιδρώτα
το ψωμί
κάνει οικονομία
στα πάντα,
για να σπου­δά­σει τα παι­διά της
ξοδεύ­ει και το τελευ­ταίο της ευρώ,
για να τα μεγα­λώ­σει σωστά
με όλα τα εφόδια
με ηθι­κές αξίες
μακριά από τη λατρεία
του χρήματος
της σύγ­χρο­νης θρησκείας
οι γονείς — εργάτες
είναι ήρω­ες αφανείς
που αξί­ζουν κάθε τιμή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο