Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Σακαλής: Συνειδητά

Οι συνει­δη­το­ποι­η­μέ­νοι δυστυχώς
είναι λίγοι
αυτοί που σκέφτονται
πέρα και πάνω
απ΄ τις βιο­τι­κές τους ανάγκες
τις διαδικασίες
κι όχι τα πρόσωπα
γι΄ αυτό και είναι δύσκολη
μια κοι­νω­νι­κή αλλαγή
όταν η μεγά­λη μάζα
άγε­ται και φέρεται
από δημα­γω­γούς και ηγετίσκους
όταν επικεντρώνεται
σε ψίχουλα
γεν­ναιο­δω­ρί­ες των αρχόντων
και δεν ζητά­ει αυτό
που δικαιούται
μάταια οι πρώτοι
προ­σπα­θούν να πείσουν
τους πολλούς.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο