Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Σακαλής: Το ατομικό και το συλλογικό

Κάποιοι έχουν ιδεολογία
το προ­σω­πι­κό τους συμφέρον
αδια­φο­ρούν για την τάξη
στην οποία ανήκουν
μα έτσι δεν γίνε­ται κοινωνία
παρά μόνο
ανθρώ­πι­νη ζούγκλα
ποιος θα φάει τον άλλο.
Αυτές τις λίγες φορές
που άλλα­ξαν οι κοινωνίες
που ανα­τρά­πη­καν καθεστώτα
κυριάρ­χη­σε το εμείς
και οι κατώ­τε­ρες τάξεις
βγή­καν στο προσκήνιο
βρέ­θη­καν οι κατάλ­λη­λοι ηγέτες
και ήρθαν τα πάνω κάτω.
Όσοι κάθο­νταν στους καναπέδες
της αντίδρασης
έφε­ραν εμπόδια
στο καινούργιο
μα σαρώ­θη­καν κι αυτοί
μαζί με τους μέντο­ρες τους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο