Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΣΕΕ: Κάλεσαν στο συνέδριο τους τον… Μανώλη Γλέζο, αγνοώντας ότι έχει πεθάνει εδώ και τρία χρόνια!

Έχο­ντας χάσει κάθε επα­φή με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, εκπρό­σω­πος του προ­έ­δρου της ΓΣΕΕ Γιάν­νη Πανα­γό­που­λου… κάλε­σε τον αεί­μνη­στο Μανώ­λη Γλέ­ζο στο συνέ­δριο που ξεκι­νά σήμε­ρα στο Καβούρι!

Η καταγ­γε­λία έγι­νε από την σύντρο­φο του Μ. Γλέ­ζου στο δια­δί­κτυο, η οποία έγραψε:

— Χτυ­πά­ει το τηλέ­φω­νο κι ακούω μια φωνή να μου λέει
— Καλη­με­ρα σας. Σας τηλε­φω­νώ από το γρα­φείο του Προ­έ­δρου της ΓΣΣΕ και θέλω να μιλή­σω στον κ. Γλέζο,
— Τι θα θέλατε;
— Ο κ. Πρό­ε­δρος θέλει να καλέ­σει τον κ.Μανώλη Γλέ­ζο στο 38ο συνέ­δριο της ΓΣΣΕ.
— Μα καλά, απα­ντώ, δεν ξέρει ο Πρό­ε­δρος ότι εδώ και 3 χρό­νια ο Γλέ­ζος δεν είναι στην ζωή;
— Ω, συγνώ­μη, λυπά­μαι. Εγώ φταίω. Είχα κάποια τηλέφωνα.….

Το έκλει­σα κατ΄ευθείαν για­τί αν έδι­να συνέ­χεια στο τηλε­φώ­νη­μα θα βρι­σκό­μουν στη “δυσά­ρε­στη” θέση να της υπεν­θυ­μί­σω ότι εδώ ο Πανα­γό­που­λος δεν γνω­ρί­ζει τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων θα ξέρει ότι δεν υπάρ­χει στη ζωή ο Μανώλης;

Αργό­τε­ρα, σε επι­κοι­νω­νία με την εφη­με­ρί­δα «Έθνος», η ΓΣΕΕ δικαιο­λο­γή­θη­κε ότι.… μπερ­δεύ­τη­καν οι τηλε­φω­νι­κοί αριθ­μοί, καθώς ο εκπρό­σω­πος του Πανα­γό­που­λου ήθε­λε να καλέ­σει… άλλον «Γλέ­ζο», συνο­νό­μα­το του απο­θα­νό­ντα από τοπι­κή οργά­νω­ση του ΠΑΣΟΚ στην Αττική.

Για την ιστο­ρία, ο Μανώ­λης Γλέ­ζος «έφυ­γε» από τη ζωή στις 30 Μάρ­τη 2020, σε ηλι­κία 98 ετών.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο