Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα

Νέα γυναι­κο­κτο­νία στην Σαλα­μί­να, όπου νεκρή από πυρο­βο­λι­σμούς που δέχθη­κε μεσα στο σπί­τι της ειναι μια γυναί­κα 43 ετών, στην Σαλαμίνα

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, γεί­το­νες άκου­σαν φασα­ρία στο σπί­τι της γυναί­κας, στα Αμπε­λά­κια και αμέ­σως μετά άκου­σαν πυρο­βο­λι­σμούς και κάλε­σαν την Αστυνομία.

Η άτυ­χη γυναί­κα είχε δεχθεί δύο πυρο­βο­λι­σμούς, στο στή­θος και στην κοιλιά.

Η γυναί­κα που δολο­φο­νή­θη­κε ήταν δια­ζευγ­μέ­νη. Μαρ­τυ­ρί­ες περιοί­κων κάνουν λόγο για τσα­κω­μό με τον πρώ­ην σύζυ­γο της, πριν τους μοι­ραί­ους πυροβολισμούς.

Η αστυ­νο­μία που πραγ­μα­το­ποιεί έρευ­νες για το περι­στα­τι­κό έχει σχη­μα­τί­σει μία πρώ­τη εικό­να, βάζο­ντας πρώ­το στο κάδρο τον σύντρο­φο της 43χρονης, ο οποί­ος και ανα­ζη­τεί­το, καθώς έχει εξαφανιστεί.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο