Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

Σε ισό­βια κάθειρ­ξη κατα­δι­κά­στη­κε ο 31χρονος που είχε δολο­φο­νή­σει το καλο­καί­ρι του 2021, την 26 ‑τότε- Γαρυ­φαλ­λιά, σύμ­φω­να με την από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου Σύρου. 

Νωρί­τε­ρα, το δικα­στή­ριο είχε απο­φα­σί­σει ομό­φω­να την ενο­χή του  για την τέλε­ση εγκλη­μα­τι­κής πρά­ξης σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και είχε δια­κό­ψει ώστε να βγά­λει την ποι­νή. Σημειώ­νε­ται πως δεν ανα­γνω­ρί­στη­καν ελα­φρυ­ντι­κά στον δρά­στη, ωστό­σο, σύμ­φω­να με τον δικη­γό­ρο του 31χρονου, θα κατα­τε­θεί έφε­ση επί της πρω­τό­δι­κης απόφασης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο