Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι – Τι διαπίστωσε ο ιατροδικαστής — Πάλεψε για τη ζωή της η 17χρονη

Εκδο­ρές στην περιο­χή του στό­μα­τος και της μύτης φέρει, σύμ­φω­να με τον ιατρο­δι­κα­στή, η 17χρονη κοπέ­λα, που εντο­πί­στη­κε νεκρή τα μεσά­νυ­χτα, στο σπί­τι της, στην οδό Αρα­χώ­βης, στο Περι­στέ­ρι, από την μητέ­ρα της και την αδελ­φή της.

Η εκτί­μη­ση είναι ότι ο δρά­στης της έκλει­σε τη μύτη και το στό­μα για να μην μπο­ρεί να ανα­πνεύ­σει, ενώ τα στοι­χεία δεί­χνουν πως προη­γή­θη­κε πάλη. Σημειώ­νε­ται, ότι η ΕΛΑΣ από την πρώ­τη στιγ­μή ανα­ζη­τά τον Πακι­στα­νό φίλο της άτυ­χης κοπέ­λας, ο οποί­ος έχει εξα­φα­νι­στεί. Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί η Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.

Πώς βρέθηκε νεκρή η 17χρονη

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο νεα­ρός Πακι­στα­νός, με τον οποίο είχε σχέ­ση η 17χρονη, είχε κλει­διά του σπι­τιού και έμε­νε συχνά στο δια­μέ­ρι­σμα επί της οδού Αρα­χώ­βης στο Περι­στέ­ρι. Χθες, λίγο μετά τις 4 το μεση­μέ­ρι, η μητέ­ρα και η αδελ­φή του θύμα­τος έφυ­γαν από το σπί­τι, αφή­νο­ντας μόνη της την 17χρονη. Μισή ώρα αργό­τε­ρα, στο δια­μέ­ρι­σμα έφτα­σε ο φίλος της.

Από τις 6 το από­γευ­μα, η μητέ­ρα της καλού­σε την 17χρονη, αλλά αυτή δεν απα­ντού­σε στα τηλέ­φω­να. Γύρω στις 8, η μητέ­ρα ανη­σύ­χη­σε και έστει­λε στο σπί­τι τον σύντρο­φό της μαζί με την άλλη της κόρη, για να δουν τι έχει συμβεί.

Μόλις μπη­καν στο σπί­τι αντί­κρι­σαν νεκρή την 17χρονη στο κρε­βά­τι του υπνο­δω­μα­τί­ου της με σημά­δια στα χέρια και κατε­βα­σμέ­νο το παντε­λό­νι της πιτζά­μας της.

Άμε­σα ειδο­ποί­η­σαν την Αστυ­νο­μία, που ξεκί­νη­σε τις έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό του νεα­ρού Πακιστανού. 

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο