Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Δελής: Ενα πιο δυνατό ΚΚΕ θα βοηθήσει την πάλη του λαού μας (VIDEO)

Ενα πιο δυνα­τό ΚΚΕ θα βοη­θή­σει την πάλη του λαού μας, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής προ­σθέ­το­ντας πως ένα όσο γίνε­ται μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό του Κόμ­μα­τος θα είναι το μόνο θετι­κό απο­τέ­λε­σμα που θα προ­κύ­ψει από τις εκλογές.

Μιλώ­ντας στο «One» το βρά­δυ της Πέμ­πτης σημεί­ω­σε ότι το ΚΚΕ θα είναι μόνο σε μια κυβέρ­νη­ση που ο λαός θα έχει την πραγ­μα­τι­κή εξου­σία, που θα έχει τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας στα χέρια του. Πρό­σθε­σε ότι η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση θα είναι μια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση αφού είναι ήδη γνω­στό το πρό­γραμ­μά της που βασί­ζε­ται στις δεσμεύ­σεις του ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, που είναι ένα μνη­μό­νιο επί της ουσίας.

Ανα­φέρ­θη­κε στην πρό­τα­ση νόμου που κατέ­θε­σε το ΚΚΕ για την κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ από τα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης στην Ενέρ­γειας και τα καύ­σι­μα όπως και την κατάρ­γη­ση των πλει­στη­ρια­σμών λαϊ­κών σπι­τιών που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ απέρ­ρι­ψε και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν βρή­καν ούτε λέξη να πουν!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο