Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δάφνη: Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός με γκαζάκια κοντά στο σπίτι της διευθύντριας των φυλακών Κορυδαλλού

Συνα­γερ­μός σήμα­νε το πρωί στην ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ύστε­ρα από ενη­μέ­ρω­ση από διερ­χό­με­νο πολί­τη πως εντό­πι­σε ύπο­πτο σακί­διο στην οδό Αγί­ας Βαρ­βά­ρας στη Δάφνη.

Στο σημείο έσπευ­σε άμε­σα κλι­μά­κιο του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών (ΤΕΕΜ), όπου βρή­κε μέσα στην τσά­ντα έναν εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό ακέ­ραιο. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, ήταν 4 γκα­ζά­κια δεμέ­να με ένα μπου­κά­λι εύφλε­κτου υγρού 4 λίτρων και προσανάμματα.

Τα ευρή­μα­τα μετα­φέρ­θη­καν στα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια της ΕΛΑΣ για έλεγχο.

Κοντά στο σημείο που βρέ­θη­καν τα γκα­ζά­κια είναι η κατοι­κία της διευ­θύ­ντριας των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού και από την ΕΛΑΣ εξε­τά­ζε­ται αν υπάρ­χει σύν­δε­ση μετα­ξύ των δύο στοιχείων.

Η προ­α­νά­κρι­ση για το συμ­βάν διε­ξά­γε­ται από την Διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αττικής.

Να σημειω­θεί ότι το 2013, άγνω­στοι είχαν τοπο­θε­τή­σει εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό κάτω από το αυτο­κί­νη­τό της, το οποίο από την έκρη­ξη κατα­στρά­φη­κε ολοσχερώς.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο