Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δέος και συγκίνηση στην εκδήλωση — συναυλία του ΚΚΕ στην Καισαριανή

Δέος και συγκί­νη­ση στην εκδή­λω­ση — συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νει στην Και­σα­ρια­νή, στο Γήπε­δο της Νήαρ Ηστ, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ για τα «80 χρό­νια από την Πρω­το­μα­γιά του 1944 στην Καισαριανή».

Ο χώρος είναι κατά­με­στος από ανθρώ­πους, κάθε ηλι­κί­ας που τιμούν τη θυσία των 200 κομ­μου­νι­στών την 1η Μάη 1944 στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, τότε που νίκη­σαν τον εαυ­τό τους κερ­δί­ζο­ντας το μεγά­λο παι­χνί­δι για τον άνθρωπο.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο