Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Δ. Κουτσούμπα για την τουρκική Navtex: Οι «σύμμαχοι» των ελληνικών κυβερνήσεων ΕΕ–ΗΠΑ–ΝΑΤΟ «νίπτουν τας χείρας τους»

Σε δήλω­σή του για την τουρ­κι­κή Navtex, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας τονίζει:

«Το σημε­ρι­νό βήμα κλι­μά­κω­σης της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, μια ημέ­ρα μόλις μετά τη Σύνο­δο Κορυ­φής της ΕΕ, απο­δει­κνύ­ει ξανά ότι οι περι­βό­η­τοι «σύμ­μα­χοι» των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, ΕΕ – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, το μόνο που κάνουν είναι να «νίπτουν τας χεί­ρας τους» μπρο­στά στη στά­ση της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης, προ­ω­θώ­ντας τα δικά τους σχέ­δια σε βάρος των λαών».

Τουρ­κι­κή navtex για σει­σμι­κή έρευ­να ΝΑ του Καστε­λό­ρι­ζου, σε ετοι­μό­τη­τα οι ελλη­νι­κές δυνάμεις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο