Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε δήλω­σή του για την επέ­τειο της 28ης Οκτω­βρί­ου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας αναφέρει:

«Σήμε­ρα, όπως και την δεκα­ε­τία του ‘40, ο λαός μας μπο­ρεί να βάλει τη δική του σφρα­γί­δα στις εξε­λί­ξεις. Να πει: ΟΧΙ στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη σφα­γή των λαών, να πει ΟΧΙ στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σ’ αυτόν, ΟΧΙ στον φασι­σμό και τον ρατσι­σμό, ΟΧΙ στα παζά­ρια για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας.

Να διεκ­δι­κή­σει μια ζωή με αξιο­πρέ­πεια λέγο­ντας ΟΧΙ στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και την ακρίβεια.»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο