Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για την κακοκαιρία

Σε δήλω­σή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για την κακο­και­ρία, αναφέρει:

«Χιλιά­δες οικο­γέ­νειες, σε όλη τη χώρα, αυτές τις μέρες δεν μπο­ρούν να ζεστα­θούν για­τί το κόστος θέρ­μαν­σης έχει εκτοξευτεί.

Πόσο δια­φο­ρε­τι­κή, όμως, θα ήταν η κατά­στα­ση, αν δεν είχε προ­χω­ρή­σει η απε­λευ­θέ­ρω­ση της ενέρ­γειας, η απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και τα “πρά­σι­να άλο­γα” της ανάπτυξης;

Πόσο αλή­θεια θα μπο­ρού­σαν να ανα­κου­φι­στούν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, εάν έστω είχαν καταρ­γη­θεί οι ειδι­κοί φόροι κατα­νά­λω­σης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα;

Όλες προ­τά­σεις του ΚΚΕ.

Η κυβέρ­νη­ση όμως κωφεύ­ει! Ντροπή!».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο