Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμαρχος-τραμπούκος: Ξύλο και ύβρεις σε μοτοσυκλετιστή από τον Αχιλλέα Μπέο

Τον τρα­μπού­κι­κο χαρα­κτή­ρα του έδει­ξε για άλλη μια φορά ο δήμαρ­χος Βόλου Αχιλ­λέ­ας Μπέ­ος, βρί­ζο­ντας και χτυ­πώ­ντας οδη­γό μοτο­συ­κλέ­τας στη μέση του δρόμου.

Ο Μπέ­ος, γνω­στός «βαρύ­μα­γκας» με συμπε­ρι­φο­ρά μπρά­βου του υπο­κό­σμου, φαί­νε­ται σε βίντεο να χτυ­πά, μαζί με άλλον έναν τρα­μπού­κο, εναν μοτο­συ­κλε­τι­στή. Ο λόγος της συμπλο­κής άγνωστος.

Είναι κρί­μα, αν μη τι άλλο, για την πόλη του Βόλου να εκπρο­σω­πεί­ται πολι­τι­κά από αυτόν τον τύπο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο