Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Πατρέων: Άμισθη σύμβουλος του Κ. Πελετίδη σε θέματα Πολιτισμού αναλαμβάνει η Σεμίνα Διγενή

Σύμ­βου­λος του δήμαρ­χου Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη, σε θέμα­τα Πολι­τι­σμού ανα­λαμ­βά­νει η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Σεμί­να Διγενή.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του δήμου, σε συνά­ντη­σή τους από κοι­νού συμ­φω­νή­θη­κε η Σεμί­να Διγε­νή να συμ­βά­λει στην ανά­δει­ξη και την προ­βο­λή του Πολι­τι­σμού της πόλης και στο πλαί­σιο αυτό ορί­ζε­ται από τον δήμαρ­χο ως σύμ­βου­λος σε θέμα­τα Πολιτισμού.

Η θέση είναι άμι­σθη, όπως και όλων των Συμ­βού­λων του Δημάρχου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο