Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Χαϊδαρίου: «Μελωδικό Ταξίδι στο Ελληνικό Τραγούδι» (ΔΩΡΕΑΝ)

«Μελω­δι­κό Ταξί­δι στο Ελλη­νι­κό Τρα­γού­δι» διορ­γα­νώ­νει το Σάβ­βα­το 30 Ιού­νη στις 8.00 το βρά­δυ, ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου, στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου, από το Μου­σι­κό Εργα­στή­ρι «Αμφί­ων».

Καλ­λι­τε­χνι­κός Διευ­θυ­ντής είναι ο Κώστας Αγου­ρί­δης και τη σκη­νο­θε­σία έχει κάνει ο Κώστας Δαρλάσης.

Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο