Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγή: Απολογείται ο ναζί Ηλίας Κασιδιάρης, δεξί χέρι του φυρερίσκου Μιχαλολιάκου

Υπό αυξη­μέ­να μέτρα ασφα­λεί­ας, απο­λο­γεί­ται σήμε­ρα στο Εφε­τείο ο πρώ­ην βου­λευ­τής και εκπρό­σω­πος Τύπου της Χρυ­σής Αυγής, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, ο οποί­ος κάθε­ται στο εδώ­λιο κατη­γο­ρού­με­νος στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Είναι η πρώ­τη φορά που υπο­στη­ρι­κτές της Χρυ­σής Αυγής βρί­σκο­νται μέσα στην δικα­στι­κή αίθου­σα, ως ακρο­α­τή­ριο, μετά τα επει­σό­δια που είχαν σημειω­θεί το Φεβρουά­ριο του 2017, δηλα­δή πριν 2,5 χρόνια.

Η μητέ­ρα του δολο­φο­νη­μέ­νου μου­σι­κού, Μάγδα Φύσ­σα, προ­σήλ­θε και αυτή από νωρίς στην δικα­στι­κή αίθου­σα, συγκι­νη­σια­κά φορτισμένη.

Πλή­θος κόσμου έχει συγκε­ντρω­θεί έξω από τη δικα­στι­κή αίθου­σα, ενώ περισ­σό­τε­ρα από 30 άτο­μα βρί­σκο­νται ήδη στην πλευ­ρά του ακρο­α­τη­ρί­ου που έχει ορι­στεί να κάθο­νται υπο­στη­ρι­κτές της Χρυ­σής Αυγής.

kasidiaris44

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο