Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δανία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης

Η αστυ­νο­μία της Δανί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι πολ­λοί άνθρω­ποι χτυ­πή­θη­καν από πυρά στο εμπο­ρι­κό κέντρο Field’s, στη συνοι­κία Άμα­γκερ της Κοπεγ­χά­γης σήμε­ρα το απόγευμα.

Η αστυ­νο­μία της Κοπεγ­χά­γης σε ανάρ­τη­σή της στο Twitter γρά­φει ότι αστυ­νο­μι­κοί στάλ­θη­καν στο εμπο­ρι­κό κέντρο μετά από ανα­φο­ρές για πυρο­βο­λι­σμούς. Οι αρχές συνέ­στη­σαν σε όσους βρί­σκο­νται μέσα στο εμπο­ρι­κό κέντρο να παρα­μεί­νουν στη θέση τους και να περι­μέ­νουν τη βοή­θεια της αστυνομίας.

Το εμπο­ρι­κό κέντρο Field’s, στη συνοι­κία Άμα­γκερ, βρί­σκε­ται ανά­με­σα στο κέντρο της πόλης και το διε­θνές αερο­δρό­μιο της Κοπεγχάγης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο