Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δείτε τη συναυλία στην επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων του 50ού Φεστιβάλ ΚΝΕ-“Οδηγητή”

«Δεν είμαι εγώ σπο­ρά της Τύχης
ο πλα­στουρ­γός της νιας ζωής
Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης
κι ώρι­μο τέκνο της Οργής…». 

Το βίντεο με το σύν­θη­μα και το λογό­τυ­πο του 50ού Φεστι­βάλ 🎥 ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ

Με τον συγκλο­νι­στι­κό «Οδη­γη­τή», σε στί­χους του Κ. Βάρ­να­λη και μου­σι­κή του Χρ. Λεο­ντή, άρχι­σε η συναυ­λία στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό, στην μεγά­λη γιορ­τή με την οποία ξεκί­νη­σαν οι εκδη­λώ­σεις του 50ού Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

Μετά την παρου­σί­α­ση του λογό­τυ­που του 50ού Φεστι­βάλ και τις ομι­λί­ες, ακο­λού­θη­σε συναυ­λία με επα­να­στα­τι­κό — αντάρ­τι­κο τρα­γού­δι από το συγκρό­τη­μα «Ρωμιο­σύ­νη» και την ορχή­στρα της ΚΝΕ, με αφορ­μή την επέ­τειο ίδρυ­σης της ΕΠΟΝ.

ΚΣ ΚΝΕ: Έκθε­ση με στιγ­μές από την πορεία του Φεστι­βάλ _ΦΩΤΟ

Στο τέλος της εκδή­λω­σης ακού­στη­κε ο ύμνος της ΚΝΕ με τους παρα­βρι­σκό­με­νους να τον τρα­γου­δούν υψώ­νο­ντας τις γρο­θιές τους:

«…Περ­πα­τά και βρο­ντά και τα σκό­τη σκορπά
Η κομ­μου­νι­στι­κή νεολαία!
Των ανό­μων εχθρός και του κόσμου φρουρός
Δυνα­τή, ενω­μέ­νη κι ωραία!

Κόκ­κι­νος ήλιος γαρού­φα­λο στο πέτο μου
Σπί­τι και φίλος το κόμ­μα της δουλειάς,
Κόκ­κι­νος ήλιος γαλά­ζιο το κασκέ­το μου
Σύντρο­φος ίσκιος η μάνα η εργατιά…». 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο