Δεκέμβρης του ’44: Μια κρίσιμη ταξική σύγκρουση – Οι Ανατολικές Συνοικίες το Δεκέμβρη του 1944

Επιμέλεια:  Ομάδα ¡H.lV.S! // Η Καισαριανή μετά των συνοικισμόν ΣΥΓΓΡΟΥ- ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ αποτελεί το ισχυρότερον κέντρον αμύνης των Στασιαστών, αποκαλουμένη κομπαστικώς το ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ των Αθηνών διέθετον τας μεγαλυτέρας και καλυτέρας δυνάμεις των. Εκάστη οικία είχε μεταβληθή εις Φρούριον, αι οδοί ήσαν πλήρεις οδοφραγμάτων νάρκαι δε και παγίδες συνεπλήρωναν μετά συρματοπλεγμάτων την ισχυράν ταύτην οργάνωσιν … … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δεκέμβρης του ’44: Μια κρίσιμη ταξική σύγκρουση – Οι Ανατολικές Συνοικίες το Δεκέμβρη του 1944.