Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκαέξι ναυτικοί δεξαμενόπλοιου, στον Πειραιά, θετικοί στον κορονοϊό

Οκτώ Ινδοί και oκτώ Φιλιπ­πι­νέ­ζοι ναυ­τι­κοί του δεξα­με­νό­πλοιου Merbabu, σημαί­ας Μάλ­τας, που βρί­σκε­ται αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο στα ανοι­χτά του Πει­ραιά, βρέ­θη­καν θετι­κοί στον Covid-19. Το δεξα­με­νό­πλοιο με 25 άτο­μα πλή­ρω­μα είχε ανα­χω­ρή­σει τελευ­ταία φορά από την Τουρ­κία χωρίς να έχει γίνει γνω­στός ο τελι­κός προ­ο­ρι­σμός του.

Κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ, τηρώ­ντας όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας κατά του κορoνοϊ­ού, ανέ­βη­κε στο δεξα­με­νό­πλοιο και πραγ­μα­το­ποί­η­σε τεστ, τα οποία και βγή­καν θετι­κά σε Covid-19. Όλο το πλή­ρω­μα παρα­μέ­νει σε καρα­ντί­να μέσα στο δεξα­με­νό­πλοιο μέχρι νεοτέρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο