Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου για «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Σε δήλω­σή του από το γήπε­δο του Σπόρ­τιγκ και την μεγά­λη συναυ­λία της ΚΝΕ για την Παλαι­στί­νη, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ανέ­φε­ρε:

«Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τον λαό όλης της Ελλά­δας, με τους λαούς και τη νεο­λαία όλης της Ευρώ­πης, όλου του κόσμου. Βρο­ντο­φω­νά­ζου­με “Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη”! Να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα το μακε­λειό του πολέ­μου, η επί­θε­ση του κρά­τους — δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ που στο­χεύ­ει αμά­χους, παι­διά, γυναι­κό­παι­δα στη Γάζα και σε όλα τα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη. Εδώ και τώρα να στα­μα­τή­σει η κατο­χή, να υπάρ­ξει ελεύ­θε­ρο, ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος. Αυτή είναι η επι­τα­γή όλων των λαών».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο