Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΕΣΥΝ: Φυλλάδιο ενάντια στα ναρκωτικά τις μέρες του Καρναβαλιού

Τη συμπό­ρευ­σή τους και τον αγώ­να τους ενα­ντί­ον της μάστι­γας των ναρ­κω­τι­κών απο­δει­κνύ­ουν έμπρα­κτα με τη συνερ­γα­σία τους η Κοι­νω­φε­λής Επι­χεί­ρη­ση του Δήμου Πατρέ­ων – Καρ­να­βά­λι Πάτρας και το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο κατά των Ναρ­κω­τι­κών (ΕΣΥΝ) — παράρ­τη­μα Πάτρας κατά τη διάρ­κεια της καρ­να­βα­λι­κής περιό­δου. Στο πλαί­σιο αυτό εξέ­δω­σαν ενη­με­ρω­τι­κό φυλ­λά­διο (flyer), που θα δια­νε­μη­θεί σε μαθη­τές και μαθή­τριες και προ­τρέ­πει «να φτιά­ξου­με μια κοι­νω­νία που θα ικα­νο­ποιεί τις ανά­γκες μας, μια κοι­νω­νία στα δικά μας μέτρα. Γέλιο, τρα­γού­δι και χαρά χωρίς ναρκωτικά».

ΠΑΤΡΑ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Κεντρι­κό μήνυ­μα του φυλ­λα­δί­ου είναι

«Λέω όχι σε όλα τα ναρκωτικά — Διασκεδάζω νηφάλιος — Μένω καθαρός»

ΠΑΤΡΑ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1


βρείτε μας στο FaceBook βρείτε μας στο twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο