Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημ. Κουτσούμπας: Ενιαίος πανελλαδικός αγώνας τώρα καμία αναμονή για λύσεις από τα πάνω

Η εργα­τι­κή τάξη ο ελλη­νι­κός λαός μπο­ρούν να γίνουν  οι πρω­τα­γω­νι­στές των εξε­λί­ξε­ων, κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός, ενιαί­ος πανελ­λα­δι­κός αγώ­νας τώρα, καμία ανα­μο­νή για λύσεις από τα πάνω τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σε δήλω­ση του από το συλ­λα­λη­τή­ριο στη ΔΕΘ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο