Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο σημερινό Ριζοσπάστη

ΠΑΜΕ
Δεν είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό να ζούμε με ψίχουλα

Κάλε­σμα μάχης μπρο­στά στο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 10 Σεπτέμ­βρη στη ΔΕΘ.

Μεγά­λη σύσκε­ψη σωμα­τεί­ων την Πέμ­πτη 1η Σεπτέμ­βρη στη Θεσσαλονίκη

Σελ. 5

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ \ Να απο­συρ­θεί το νομο­σχέ­διο — έκτρωμα!
Σε συγκέ­ντρω­ση καλεί το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής, την Τετάρ­τη 31 Αυγού­στου στις 4 μ.μ. έξω από τη Βου­λή | Σύσκε­ψη προ­ε­τοι­μα­σί­ας την ερχό­με­νη Δευτέρα

Σελ. 11

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «Μπλα­κά­ουτ» στις Σπο­ρά­δες, δρό­μοι — ποτά­μια στην Αθήνα
Σελ. 19

Να γιατί ξαναπνιγόμαστε!

ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ανα­κοί­νω­ση για τα έργα του μετρό και τον σταθ­μό στα Εξάρχεια
Σελ.  15

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η Ρωσία αυξά­νει τις ένο­πλες δυνά­μεις και οι ΗΠΑ τις απο­στο­λές όπλων
Σελ.  9

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ
Σήμε­ρα η συζή­τη­ση στη Βου­λή — Το δύσο­σμο θεσμι­κό πλαί­σιο θα ανα­δεί­ξει με στοι­χεία το ΚΚΕ
Σελ.  6–7

ΔΙΕΘΝΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Δυνα­μι­κές απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των ταχυδρομικών

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΑ — ΙΡΑΝ — ΚΙΝΑ Έντο­να προ­βλή­μα­τα από την ξηρασία

ΙΣΡΑΗΛ Απερ­γία πεί­νας από Παλαι­στί­νιο κρατούμενο

ΣΥΡΙΑ Προει­δο­ποι­ή­σεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν

Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο