Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαδικτυακή συναυλία της ΚΝΕ στις 17 Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο: «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…»

Στη δια­δι­κτυα­κή συναυ­λία της ΚΝΕ για τα 47 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, με τίτλο: «Ο δρό­μος έχει τη δική του ιστο­ρία…», που θα προ­βλη­θεί livestream από το κανά­λι της ΚΝΕ στο Youtube την Τρί­τη 17 Νοέμ­βρη στις 21:00, εκτός από τους καλ­λι­τέ­χνες που είχαν ανα­κοι­νω­θεί, θα συμ­με­τέ­χουν επί­σης οι (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά): Μάγδα Βαρού­χα, Βασί­λης Γισ­δά­κης, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Θύμιος Παπα­δό­που­λος, Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης, Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Διο­νύ­σης Τσακνής.

Έτσι, η λίστα των καλ­λι­τε­χνών (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής:

 • Ανδρου­λι­δά­κης Μανόλης
 • Αντω­νο­πού­λου Ρίτα
 • Βαρού­χα Μάγδα
 • Γισ­δά­κης Βασίλης
 • Γραμ­μέ­νος Σπύρος
 • Δελη­βο­ριάς Φοίβος
 • Δρο­γώ­σης Στάθης
 • Θηβαί­ος Χρήστος
 • Ίκα­ρη Βιολέτα
 • Κανέλ­λος Δημήτρης
 • Καρά­κο­γλου Πολυξένη
 • Κοι­νοί Θνητοί
 • Λούν­τζη Μαριλίζα
 • Μαγα­λιός Στέ­λιος (Sober on Tuxedos)
 • Μεράν­τζας Γιώργος
 • Μπαλ­τα­τζή Πέννυ
 • Μπο­φί­λιου Νατάσσα
 • Ντα­λά­ρας Γιώργος
 • Παπα­δό­που­λος Θύμιος
 • Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάννης
 • Παπα­κων­στα­ντί­νου Βασίλης
 • Πάχου Μιρέ­λα
 • Ρίζος Από­στο­λος
 • Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Κώστας
 • Τσα­κνής Διονύσης
 • Φάμελ­λος Μανώλης
 • Χου­λια­ράς Θανά­σης (KollektivA)
 • Ψαρα­δέλ­λης Μάκης
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο