Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διασωληνώθηκε με κορονοϊό ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Στη ΜΕΘ του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λάρι­σας δια­σω­λη­νώ­θη­κε ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για διεύ­θυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Ο αρχη­γός της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή είχε μετα­φερ­θεί από τις φυλα­κές Δομο­κού τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες στο νοσο­κο­μείο έχο­ντας νοσή­σει με κορονοϊό.

Όπως έχει γίνει γνω­στό, η δια­σω­λή­νω­σή του στο νοσο­κο­μείο έγι­νε το βρά­δυ της Πέμ­πτης (10/3).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο