Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση – κυκλοφόρησε το νέο τεύχος

Το 9ο τεύχος της Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης εί­ναι αφιερωμένο στην εργατική τάξη, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στη δουλειά των κομμουνιστών σε αυτό. Σίγουρα, για τα κομμουνιστικά κι εργατικά κόμματα, το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα με σοβαρές θεωρητικές πλευρές, αλλά επιπλέον αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της δράσης τους. Κομμουνιστική Επιθεώρηση logoΑναδεικνύονται συμπεράσματα με βάση την πείρα που έχει συ­γκεντρωθεί διεθνώς, με στόχο να κατακτηθεί ενιαία αντίληψη σε ό,τι αφορά την ανασύνταξη και το περιεχόμενό της, για να περάσει το εργατικό-λαϊκό κίνημα σε φάση αντεπίθεσης και με συγκεκρι­μένους στόχους, όπως τη βελτίωση του βαθμού οργάνωσης της εργατικής τάξης με τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, αλλά κι εξεύ­ρεση τρόπων και μορφών που να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εργαζόμενων. Το πώς τα συνδικάτα θα καταπιάνονται με όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζόμενων, ενώ, ταυτόχρονα, η άνοδος των διεκδικήσεων για την κάλυψη των αναγκών, με βάση τις δυνα­τότητες της σύγχρονης εποχής, μπορεί να γίνει κρίκος σύνδεσης των καθημερινών διεκδικήσεων με το περιεχόμενο της αντικαπι­ταλιστικής πάλης.

Τα άρθρα, που παρουσιάζονται, σημειώνουν, το καθένα με τον τρόπο του, την ανάγκη οι κομμουνιστές να δουλεύουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πάλης και συγκέντρωσης δυνάμεων με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο, εντάσσοντας τις επιμέρους συνδι­καλιστικές διεκδικήσεις σε αυτό, στηριζόμενοι σε γερές Κομματικές Οργανώσεις στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους κλάδους στρατηγικής σημασίας, και διαλεκτικά να δημιουργούν τις προϋ­ποθέσεις ώστε αυτές να πολλαπλασιαστούν.

 Το δελτίο τύπου εδώ

Atexnos Logo ^^

Η «Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση» αποτελεί μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε θεωρητικά και πολιτικά περιοδικά Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων που δουλεύουν από κοινού πάνω σε μια σειρά θεμελιώδη θεωρητικά και ιδεολογικά ζητήματα, με σκοπό τη συμβολή στην διάδοση και ανάπτυξη της μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας με την ιδεολογική ανάλυση και πολιτική τοποθέτηση στις σύγχρονες εξελίξεις του καπιταλισμού και στα προβλήματα της ταξικής πάλης.

Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση

Εποικοινωνία / E-mail: [email protected]