Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί/ του σκεπτόμενου ανθρώπου είναι εχθροί»

Δε σε ξεχνά­με Παύ­λο. Το ξέρου­με καλά. Ο φασι­σμός δε θα πεθά­νει μόνος του. Πρέ­πει να τον τσα­κί­σου­με.  Ξέρου­με ότι η «η σκύ­λα που το γέν­νη­σε ζει και είναι πάλι σε οργα­σμό» (Μπ. Μπρεχτ). Ξέρου­με ότι για να τον τσα­κί­σου­με ορι­στι­κά πρέ­πει να εξο­λο­θρεύ­σου­με αυτή τη «σκύ­λα», τον καπιταλισμό.

(Οι στί­χοι του τίτλου είναι από αντι­φα­σι­στι­κό ποί­η­μα του Ναζίμ Χικ­μέτ. Το ποί­η­μα δημο­σιεύ­ε­ται στο περιο­δι­κό Θέμα­τα Παι­δεί­ας που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Ναζίμ Χικ­μέτ και θα κυκλο­φο­ρή­σει σε λίγες μέρες)

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο