Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διπλό Όχι

Είναι όμορ­φο να βλέ­πεις χιλιά­δες ανθρώ­πους να αψη­φούν τις απει­λές της ΕΕ και των λακέ­δων της και να τάσ­σο­νται υπέρ του “όχι”. Θα ήταν καλύ­τε­ρο αν όλοι αυτοί έλε­γαν “ναι” στη ρήξη με την ΕΕ και το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα. Μέχρι να γίνει, υπο­μο­νή και αγώνας.
Με το λαό,
Όχι στην πρό­τα­ση των ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ
Όχι στην πρό­τα­ση της κυβέρνησης
Πανα­γιώ­της Μανιάτης
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο