Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Δόγμα Τρούμαν – Σχέδιο Μάρσαλ, 74 χρόνια μετά

Σαν σήμερα στις 10 Μαΐου 1947 το Κογκρέσο ενέκρινε το δόγμα (στις 22 Μαΐου έγινε νόμος του αμερικανικού κράτους) και δεκαπέντε βδομάδες αργότερα ακολούθησε η εξαγγελία του Σχεδίου Μάρσαλ.
σσ. δόγμα = θεμελιώδης αρχή που δεν υπόκειται σε έλεγχο ή σε κριτική και που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή –γνωστά τα θεοκρατικά οι εξ αποκαλύψεως αλήθειες στις οποίες στηρίζεται η πίστη (λεξικό Τριανταφυλλίδη).
Στη συνέχεια, ξεκινώντας από τη 10ετία του 1950, οι ιμπεριαλιστές συγκρότησαν μηχανισμούς και προώθησαν εναλλακτικές μορφές στην άσκηση της αστικής εξουσίας, που εξυπηρετούσαν την πάλη τους κατά των σοσιαλιστικών κρατών και των ΚΚ των καπιταλιστικών χωρών και στη συνέχεια –μετά τις ανατροπές του 1989-92 ευρύτερους πολιτικοστρατιωτικούς σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης.

Truman Δόγμα ΤρούμανΔόγμα Τρούμαν

(Χάρι Τρούμαν πρόεδρος ΗΠΑ)
«Πιστεύω ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών οφείλει να είναι η υποστήριξις των ανθισταμένων εις την υποδούλωσιν ελευθέρων λαών.
Εάν η Ελλάς ήθελεν περιέλθει υπό τον έλεγχον ενόπλου τινός μειοψηφίας, σύγχυσις και ανωμαλία θα ηδύνατο να εξαπλωθούν ευχερώς εις ολόκληρον τη Μέσην Ανατολήν. Ετι μάλλον ο αφανισμός της Ελλάδος ως ανεξαρτήτου κράτους, θα είχεν βαθείαν επίδρασιν εφ’ όλων των ευρωπαϊκών χωρών, ων οι λαοί αγωνίζονται, αντιμετωπίζοντες μεγάλας αντιξοότητας, προς διατήρησιν της ελευθερίας και ανεξαρτησίας των, καθ’ ον χρόνον επανορθώνουν τας εκ του πολέμου καταστροφάς.
Αν παραλείψωμεν να βοηθήσωμεν την Ελλάδα κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν, βαρύταται θα είναι αι συνέπειαι τόσον διά την Δύσιν όσο και διά την Ανατολήν. Οφείλομεν να αναλάβωμεν άμεσον και αποτελεσματικήν δράσιν
…»
Περισσότερα |> Δοκίμιο Ιστορίας ΚΚΕ Β2 Τόμος σελ 17, 20, 22, 61, 64, 67, 160, 225, 279, 280, 472, 482, 538

Δυο χρόνια νωρίτερα ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος παρουσιάζοντας ένα άγημα του Ελληνικού Στρατού, στον αμερικανό στρατηγό Τζέιμς Βαν Φλιτ, του είπε: «Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας», ενώ αποκάλεσε το κολαστήριο της Μακρονήσου «Νέο Παρθενώνα».

Από τις 24 Μάη 1947 άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι Αμερικανοί αξιωματικοί του στρατού και του ναυτικού, με αποστολή τον εφοδιασμό του κυβερνητικού στρατού και την εκπαίδευσή του στο χειρισμό και στη συντήρηση του αμερικανικού υλικού –τελευταίας για την εποχή τεχνολογίας.

Το Δόγμα Τρούμαν διακηρύχτηκε σε μια περίοδο που στο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο είχαμε σημαντικότατες ανακατατάξεις, δεδομένου ότι η Μεγάλη Βρετανία δήλωνε αδυναμία να συνεχίσει να ηγείται του καπιταλιστικού κόσμου και παρέδιδε τη σκυτάλη στις ΗΠΑ.
Όσον αφορά στη χώρα μας σηματοδοτεί την έναρξη της αμερικανικής διείσδυσης στις ελληνικές υποθέσεις και σύμφωνα με τον «εθνικόφρονα» στρατηγό Ζαφειρόπουλο με το Δόγμα Τρούμαν οι Αμερικανοί έδιναν στην Ελλάδα το χαρακτήρα της «προωθημένης προπομπού του αμερικανικού στρατού εις την Βαλκανικήν»  (βλ. Δ. Ζαφειρόπουλου: «Ο αντισυμμοριακός αγών 1945-1949» Αθήναι 1956, σελ. 87)

Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και στη συνέχεια με την ελληνοαμερικανική συμφωνία της 20ής Ιούνη 1947, που έθεσε σε εφαρμογή στην Ελλάδα το Δόγμα. Την επομένη, της υπογραφής της ο γνωστός δημοσιολόγος Λίπμαν σημείωνε σε άρθρο του στη «Χέραλντ Τριμπιούν»: «Εάν ό,τι έχουμε να κάνουμε για να κυβερνήσουμε την Ελλάδα αποτελεί το “Δόγμα Τρούμαν” στην πράξη, τότε δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε το δόγμα αυτό και σε άλλη χώρα της Ευρώπης» («Ριζοσπάστης» 22-6-1947)
|>σσ. δεν εφαρμόστηκε μεν, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο -μπαμπούλα, σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία με ισχυρά κινήματα και ΚΚ<|
Πολύ νωρίτερα ο Ν. Ζαχαριάδης, σε άρθρο του στο «Ριζοσπάστη», είχε πει «Ο μοναρχοφασισμός έχει, επί τέλους, το λόγο του Προέδρου Τρούμαν. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει ευχαριστημένος. Εκείνο όμως που ασφαλώς κατάφερε, είναι να αποκτήσει έναν ακόμα τίτλο προδοσίας και ξεπουλήματος της Ελλάδας στους ξένους» (Ρίζος 14-3-1947)Δόγμα Τρούμαν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σε ανύποπτο χρόνο ο –βασιλόφρων και μετέπειτα υπΕξ της χούντας των συνταγματαρχών Παναγιώτης Πιπινέλης έγραψε: «…Τώρα με την αγωνία των αλησμόνητων εκείνων τελευταίων ημερών του 1946, τα πράγματα εζήτουν άμεσον θεραπείαν και αι συνομιλίαι εκείναι προσελάμβανον δραματικόν χαρακτήρα. Επιτέλους, όμως, την 18ην Οκτωβρίου μια φωτεινή ακτίς ελπίδος διασχίζει το πυκνόν σκότος -Ο Μακ Βη (σσ. πρέσβης των ΗΠΑ) έδιδεν εις τον βασιλέα να αναγνώση, όλως εμπιστευτικώς, εν βαρυσήμαντον τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ηταν μια βαρυσήμαντος ανακοίνωσις, η οποία απηυθύνετο προσωπικώς προς τον Βασιλέα. Η αμερικανική κυβέρνησις διά πρώτην φοράν μας εδήλου, ότι η Ελλάς ήτο ζωτικός χώρος διά την ασφάλειαν των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι διά να μας βοηθήσει εις τον αγώνα της ανεξαρτησίας μας ήτο πρόθυμος να μας παράσχει το υλικόν το οποίον μας εχρειάζετο» (δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ, 1918-1949, σελ. 563).

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χ. Τρούμαν: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβον εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως επείγουσαν έκκλησιν για οικονομική βοήθεια. Οι προκαταρκτικές πληροφορίες εκ μέρους της αμερικανικής οικονομικής αποστολής, η οποία ευρίσκεται ήδη εις την Ελλάδα, καθώς και οι πληροφορίες του πρεσβευτού μας στην Αθήνα ενισχύουν τη δήλωσιν της ελληνικής κυβερνήσεως, που συνίσταται στο ότι η βοήθεια είναι επιτακτική, αν η Ελλάς πρόκειται να επιζήση ως ελεύθερον έθνος… Η ελληνική κυβέρνησις δεν είναι εις θέσιν να αντιμετωπίσει την κατάστασιν. Ο ελληνικός στρατός είναι ολιγάριθμος και πενιχρά εξοπλισμένος. Χρειάζεται εφόδια και εξοπλισμό, αν πρόκειται να αποκατασταθεί η εξουσία της κυβερνήσεως στο ελληνικό έδαφος» (δοκίμιο σελ. 565).

The MONROE DOCTRINE AND THE TRUMAN DOCTRINEΤο δόγμα  MONROE & το δόγμα TRUMAN:
η περίπτωση της Ελλάδας
Του Lawrence S. Kaplan

Τα βουνά βλέπουν στον Μαραθώνα –
Κι ο Μαραθώνας αγναντεύει στη θάλασσα.
Και μυρίζοντας εκεί μια ώρα μόνος του,
Ονειρεύτηκε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ελεύθερη.
Byron (Μπάιρον), Don Juan.

Αυτά τα ανατριχιαστικά λόγια του Λόρδου Μπάιρον προκάλεσαν έντονα συναισθήματα μεταξύ των Αμερικανών στις αρχές της ελληνικής επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1821.
Τότε και αργότερα η ελληνική δημοκρατία θεωρήθηκε ως το αρχέτυπο της αμερικανικής δημοκρατίας και αυτή η υπόθεση παρήγαγε δύο αντιθετικά δόγματα— το δόγμα Μονρόε το 1623 και το δόγμα Τρούμαν του 1947.
Στο δόγμα Μονρόε, η έμπνευση της ελληνικής επανάστασης που γιόρτασε ο Μπάιρον απέτυχε να προκαλέσει αμερικανική παρέμβαση και οδήγησε αντ’ αυτού στο θρίαμβο του απομόνωσης με τη μορφή μη εμπλοκής- πολιτικής και στρατιωτικής.
Αντίθετα, το δόγμα Τρούμαν έκανε τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα δημιουργώντας και ευκαιρία ώστε-δύο χρόνια αργότερα να συμμετάσχει στη Συνθήκη του βορειοατλαντικού συμφώνου (σσ. ΝΑΤΟ), τερματίζοντας την απομόνωσή της.
Αν και η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ήταν σκόπιμο το 1952 να γίνει μέλος της Ατλαντικής συμμαχίας. Όπως δείχνουν τα δόγματα Monroe και Truman, η Ελλάδα διαδραμάτισε ρόλο τόσο στην επιβεβαίωση της αμερικάνικης ουδετερότητας τον 19ο αιώνα, όσο και στην απομάκρυνση του έθνους μας από τον απομονωτισμό τον εικοστό αιώνα.

ℹ️  Ο Lawrence S. Kaplan είναι μέλος του τμήματος ιστορίας στο Kent State University.
Αυτό το δοκίμιο βασίζεται στην ομιλία που παρουσίασε ως πρόεδρος της Εταιρείας Ιστορικών της Πρώιμης Αμερικανικής Δημοκρατίας στο Κολλέγιο Gettysburg στις 18 Ιουλίου 1992.
Θα ήθελε να εκφράσει την εκτίμησή του στους … (κλπ)

Δόγμα Τρούμαν ΡιζοσπάστηςΣχέδιο Μάρσαλ

Το Σχέδιο Μάρσαλ (Ιούνης1947) αποτελούσε «Δούρειο Ίππο» του καπιταλισμού, σε πρώτη γραμμή των ΗΠΑ, για την υπονόμευση του σοσιαλιστικού συστήματος και γενικά του κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και για τη μεγαλύτερη διείσδυση των αμερικανικών μονοπωλίων στον ευρωπαϊκό χώρο.
Οι ΗΠΑ ήταν η μόνη χώρα που βγήκε σαφώς πιο ενδυναμωμένη από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ηταν αναμφισβήτητα η ισχυρότερη οικονομική δύναμη στον κόσμο και ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης των καπιταλιστικών χωρών.
Στα ερείπια του πολέμου οι ΗΠΑ έχτιζαν με το «Σχέδιο Μάρσαλ» το «νέο» πρόσωπο του μεταπολεμικού καπιταλισμού.
Όπως είπε ο Ντάγκλας Μπρίνκλι, διευθυντής του Κέντρου Αϊζενχάουερ του Πανεπιστημίου της Νέας Ορλεάνης, «χωρίς το Σχέδιο Μάρσαλ ολόκληρο το Βερολίνο θα είχε περάσει στα χέρια των Ανατολικών, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Τουρκία θα βρίσκονταν στη σφαίρα της σοβιετικής επιρροής και οι ΗΠΑ θα έχαναν την πρόσβαση στα πετρέλαια του Κόλπου και τον έλεγχο της Μεσογείου («Ριζοσπάστης», άρθρο Θ. Παπαρήγα, 21 Ιούνη 1997).
Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες – υποδοχείς του «Σχεδίου Μάρσαλ» και του «Δόγματος Τρούμαν» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να παίρνει «υπό την προστασία της» -βλ επικυριαρχία, τις αστικές τάξεις Ελλάδας-Τουρκίας, αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό τους και γενικά παρείχε κάθε βοήθεια, προκειμένου να καταστούν και οι δύο χώρες σταθερά αγκυροβόλια και ορμητήρια του ιμπεριαλισμού. Ήταν η περίοδος που, όπως είδαμε, οι Εγγλέζοι αδυνατούσαν πια να σηκώσουν το αντίστοιχο βάρος και λίγο – λίγο παραχωρούσαν τη θέση τους στις ΗΠΑ.Σχέδιο Μάρσαλ marshall

Η λεγόμενη οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ελλάδα (Δόγμα Τρούμαν+Σχέδιο Μάρσαλ, διάφορες πιστώσεις κ.ά.) έφτασε τα ~600.000.000 δολάρια (σε τιμές της εποχής) στην 3ετία 1947-1949, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Σόλων Γρηγοριάδης ( βλ. και «τα φοβερά ντοκουμέντα, μετά τον εμφύλιο», σελ. 99, εκδόσεις «Φυτράκης»).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, εξάλλου, που υιοθέτησε η 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (1950), οι Αγγλοαμερικανοί διέθεσαν για την Ελλάδα, από το 1944 έως τον Ιούλη του 1950, 3.610.000.000 $ (7η Ολομέλεια ΚΕ, υλικά για εσωκομματική χρήση, σελ. 204-205).
Αυτό το τεράστιο ποσό ξοδεύτηκε: Σε στρατιωτικοπολεμικούς σκοπούς το 78.3%, σε σκοπούς περίθαλψης (;) το 13.2% και στην ανασυγκρότηση το 8.5%, δηλ το συντριπτικά μεγάλο μέρος της «βοήθειας» διατέθηκε ως ενίσχυση προς την αστική τάξη, για να νικήσει και να αιματοκυλήσει το λαό.

Δείτε και (Ριζοσπάστης) Σχέδιο Μάρσαλ: Η αστική τάξη ανάβει ακόμα λαμπάδες στο όνομά του

pompeo«Στρατηγικός Διάλογος» με ΗΠΑ

Η άμεση στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και η ανάγκη σταθεροποίησης του καπιταλιστικού συστήματος στην Ελλάδα οδήγησαν την ένταξη της Ελλάδας στα προγράμματα της «αμερικανικής βοήθειας», όπως το Δόγμα Τρούμαν, το Σχέδιο Μάρσαλ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης κά.
Αυτό επιβεβαίωσε ο Πάιατ σε ομιλία του τέτοιες μέρες (14 Μάη 2019) στη Σχολή Ικάρων, λέγοντας: «Το 1947, οι ΗΠΑ επένδυσαν στην επιτυχία της Ελλάδας μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ και παραμένει αλήθεια και σήμερα, όπου η Ελλάδα εξέρχεται από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζει πολλαπλές στρατηγικές προκλήσεις σε αυτήν την περιοχή».

Η ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949, με το οποίο συγκροτήθηκε η κύρια πολεμική μηχανή κατά των σοσιαλιστικών κρατών, αποτελεί σταθμό στη διαμόρφωση της στρατηγικής του διεθνούς ιμπεριαλιστικού συστήματος, αποφασιστική ενίσχυση της ενιαίας δράσης των καπιταλιστικών κρατών εναντίον όλων των λαών, υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ σε αυτό.
Μετά τη δημιουργία του ΝΑΤΟ οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις πυροδότησαν νέες εστίες πολέμου στην Κορέα το 1950 και στο Βιετνάμ από τη Γαλλία και στη συνέχεια από τις ΗΠΑ, δεκάδες τοπικές παρεμβάσεις και πραξικοπήματα, που μετά τις ανατροπές του 89-92 εντάθηκαν και επεκτάθηκαν σχεδόν σ’ όλο τον κόσμο.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε με ιδιαίτερη ένταση την πολιτική όλων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιμπεριαλιστών, βαθαίνοντας παραπέρα την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με «επικαιροποιήσεις» της στρατιωτικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο πλαίσιο του λεγόμενου «Στρατηγικού Διαλόγου» για την ακόμη μεγαλύτερη χρήση των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα μας, ως βάση εφόρμησης και υποστήριξης των πολεμικών επιχειρήσεων των ιμπεριαλιστών σε Ανατ. Μεσόγειο, Βαλκάνια και Μέση ανατολή.ΚΚΕ KKE Πομπέο Pompeo

Και μετά σκυτάλη στην κυβέρνηση της ΝΔ: Ο στρατηγικός διάλογος και η στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, αναβαθμίζονται ως δήθεν «αντίβαρο» στην τουρκική προκλητικότητα, που συνεχίζει να εκδηλώνεται με τις ευρωατλαντικές πλάτες.
Σεπτέμβρης 2020: το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαμηνύει πως «ο υπουργός Πομπέο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια, για να ανανεώσουν την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και για να γιορτάσουν την ισχυρότερη σχέση που έχει υπάρξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες».
Να σημειωθεί πως το ταξίδι Πομπέο στην Ελλάδα εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο επαφών στην περιοχή, καθώς μετέβη και σε Ιταλία, Βατικανό Κροατία κά., ενώ κατέφθασε μόλις δυο βδομάδες μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο, όπου μετά την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων ανακοίνωσε τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας που θα λειτουργεί στην Κύπρο, αλλά «θα παρέχει εξειδίκευση για το υπόλοιπο της περιοχής» και διαμήνυσε ότι «τα ζητήματα της ασφάλειας έχουν σημασία, καθώς έθνη που δεν μοιράζονται τις κοινές μας αξίες προσπαθούν να αποκτήσουν νέα πατήματα στην περιοχή».

ΚΚΕ: Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση και αστικά κόμματα που έχουν εναποθέσει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και την ειρήνη στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ
Σε ανακοίνωσή του ενόψει της επίσκεψης Πομπέο, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:
«Η επίσκεψη του υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, στην Ελλάδα έχει δύο βασικούς στόχους: Πρώτον, να επισπεύσει τις επικίνδυνες διευθετήσεις στην Ανατ. Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, με αποκλειστικό κριτήριο τα ΝΑΤΟικά συμφέροντα και τη συνοχή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μέρος των οποίων είναι και η συνεκμετάλλευση ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας – Τουρκίας, με βαριές συνέπειες για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Δεύτερον, να προωθήσει τα γεωπολιτικά – οικονομικά και στρατιωτικά – συμφέροντα των ΗΠΑ, που ανοίγουν το δρόμο μόνο για όξυνση των ανταγωνισμών και των νέων πολεμικών συγκρούσεων.
Από αυτή την άποψη, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι αυτή η επίσκεψη συμπίπτει με την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας.
Αυτές οι επαφές, που πραγματοποιούνται υπό την υψηλή εποπτεία των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και χαιρετίστηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, σε καμία περίπτωση δεν αντιστρέφουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα των εξελίξεων στην Ανατ. Μεσόγειο και το Αιγαίο. Είναι πλήρως ενταγμένες στην επιδίωξη για ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την απόσπαση της Τουρκίας από τη ρωσική επιρροή. Ως εκ τούτου εγκυμονούν νέους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, γι’ αυτό και συνοδεύονται με δηλώσεις περί “αμφισβητούμενων υδάτων”, που ρίχνουν νερό στο μύλο της τουρκικής επιθετικότητας.
Θα διαψευστούν για μία ακόμη φορά όσες πολιτικές δυνάμεις καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες ενόψει της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα, όπως έχουν διαψευστεί μέχρι τώρα, με το παραμύθι ότι η περαιτέρω πρόσδεση της Ελλάδας στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια θα θωράκιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αλλωστε, όλο αυτό το διάστημα, μέσα στο οποίο κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί Ελλάδας – Τουρκίας, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μία απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής Συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την υλοποίηση αυτής της Συμφωνίας έρχεται να επιθεωρήσει ο Μ. Πομπέο μαζί με την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των ΗΠΑ (Ενεργειακά, Ναυπηγεία, νέες τεχνολογίες κ.λπ.), που καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δείξει καμιά εμπιστοσύνη στις επιλογές της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων, που έχουν εναποθέσει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Αντίθετα, χρειάζεται να εντείνει την πάλη του για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που τροφοδοτούν τις επικίνδυνες εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσόγειο».Επίσκεψη Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ

Μάρτης 2021 ΚΚΕ: «Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ, που ελλιμενίζεται στο “Περλ Χάρμπορ” της Μεσογείου, στο οποίο έχει εξελιχθεί η Σούδα, αποτελεί ένα ακόμη “σύμβολο” της εμπλοκής της Ελλάδας στα βρώμικα και επικίνδυνα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πραγματικός στόχος αυτής της εμπλοκής είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης και όχι του ελληνικού λαού.Μητσοτάκης Μπάιντεν mitsotakis biden

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ και συνομιλία Μητσοτάκη – Μπάιντεν

ΚΚΕ: «Για μια ακόμη φορά, αποδείχτηκε ότι η ΕΕ καθορίζει τη στάση της στα παζάρια που εξελίσσονται με βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και την προώθηση της στρατηγικής της σχέσης με την Τουρκία.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Καλλιέργησαν κι αυτή τη φορά ψεύτικες προσδοκίες για τον ρόλο της ΕΕ και υπερφίαλες εκτιμήσεις για τις “κυρώσεις”, οι οποίες ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε “μπαλάκι του πινγκ πονγκ” που μετατίθεται από τρίμηνο σε τρίμηνο.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ δεν αποτελεί “ασπίδα” για το λαό και τη χώρα, αλλά “πηγή” νέων μεγάλων κινδύνων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι αμερικάνικες αναφορές για τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα συνδέονται με την όξυνση των ανταγωνισμών των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με την προετοιμασία της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων. Σηματοδοτούν την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με σήμα κατατεθέν αυτής της εμπλοκής τον αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης της Σούδας».

Δείτε και «Σφραγίδα» εμπλοκής, επώδυνων συμβιβασμών και θανάσιμων κινδύνων για το λαό

pompeo Ο λαός μας πρέπει να δυναμώσει τον αγώνα του για την απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από την Ελλάδα, για την αποδέσμευση της χώρας μας από ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, στο πλαίσιο της πάλης για ριζικές αλλαγές στην πολιτική εξουσία και στην οικονομία.


Πηγή-περισσότερα εδώ


Ακολουθήστε το Ατέχνως στο Google News, Facebook & Twitter