Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο κόσμοι…

Εν και­ρώ πανδημίας…

Από τη μία ο πατέ­ρας που παρα­κα­λά τον υπάλ­λη­λο να κόψει το ρεύ­μα μια ώρα αργό­τε­ρα για να τελειώ­σει το μάθη­μα μαθη­μα­τι­κών το παι­δί του (Για την …επι­βί­ω­ση των μιντιαρ­χών πρό­βλε­ψαν, για τους ανθρώ­πους του μόχθου όχι). Από την άλλη ο αντι­δή­μαρ­χος που πλήτ­τει στην καρα­ντί­να και ανα­πο­λεί την Aston Martin και το σπί­τι του στο Μπά­ντεν Μπάντεν

Από τη μία οι ουρές στα συσ­σί­τια και από την άλλη οι τζι­πά­τοι, οι σκα­φά­τοι , οι βιλά­τοι, οι Αντουανέτες…

Από τη μια οι μαχό­με­νοι στο δρό­μο με κάθε και­ρό και σε κάθε συγκυ­ρία (αλλιώς κατσα­ρί­δες και τρω­κτι­κά) και από την άλλη τα κλη­ρο­νο­μι­κώ δικαίω «κυβερ­νή­τες»

(Και μαζί με όλα αυτά ο happy travel πρω­θυ­πουρ­γός, στην πόλη τις τελευ­ταί­ες μέρες τρώ­νε κόλ­λυ­βα εξαι­τί­ας της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­τεί­νει… τσουρέκια)

Εμείς με ποιους θα πάμε;

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο