Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Δεν φταίει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταίνε το καπιταλιστικό κέρδος και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνάνε αυτή τη χώρα

«Δεν φταί­ει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταί­νε το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος και όσοι κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νά­νε αυτή τη χώρα. Αυτό το σύν­θη­μα αντη­χεί σήμε­ρα απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλά­δα, σε όλη τη χώρα» δήλω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο μεγά­λο απερ­για­κό συλ­λα­λη­τή­ριο εργα­τι­κών κέντρων, ομο­σπον­διών, μαζι­κών φορέ­ων, φοι­τη­τών και μαθη­τών στα Προπύλαια.

«Είναι μεγά­λες, αισιό­δο­ξες, μεγα­λειώ­δεις οι απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις, τα συλ­λα­λη­τή­ρια των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των, των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, των μαθη­τι­κών κοι­νο­τή­των, άλλων λαϊ­κών οργα­νώ­σε­ων, μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων και φορέ­ων του λαού μας. Συνε­χί­ζου­με!» τόνι­σε κατα­λή­γο­ντας στη δήλω­σή του ο Δ. Κουτσούμπας.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο