Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο δρόμος της ταξικής πάλης

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας, στο Σύνταγ­μα παρευ­ρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος έκα­νε την εξής δήλωση:

«Η μονα­δι­κά σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι ο δρό­μος της ταξι­κής πάλης, αυτή κινεί τον τρο­χό της ιστο­ρί­ας μπρο­στά ως την πλή­ρη απε­λευ­θέ­ρω­ση της εργα­τι­κής τάξης, με την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο.

Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο