Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Πότε με τους Πάτσηδες, πότε με τις διάφορες Καϊλή, όλοι τους στηρίζουν τη σαπίλα του συστήματος

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην ομι­λία του στην Πρέ­βε­ζα ανα­φέρ­θη­κε στην υπό­θε­ση της Εύας Καϊ­λή που εμπλέ­κε­ται σε σκάν­δα­λο δια­φθο­ράς. Αφού ανα­φέρ­θη­κε σε μια σει­ρά παρα­δείγ­μα­τα που επι­βε­βαιώ­νουν την συμ­φω­νία ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, πρόσθεσε:

«Δεν είναι μόνο αυτά. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη­ρί­ζουν και τη σαπί­λα του συστή­μα­τος. Τη δια­φθο­ρά και τη δυσω­δία. Πότε με τους Πάτση­δες της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, αυτά τα κορά­κια που βγά­ζουν σπί­τια σε πλει­στη­ρια­σμούς, πότε με τις διά­φο­ρες Καϊ­λή του ΠΑΣΟΚ, που διώ­κο­νται για δια­φθο­ρά στις Βρυ­ξέλ­λες, αυτό το κέντρο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που δημιουρ­γεί τους διεφθαρμένους.

Έτσι εξη­γεί­ται και το θρά­σος της Εύας Καϊ­λή να εξυ­μνεί τους σεΐ­χη­δες του Κατάρ που “δολο­φό­νη­σαν” 6 χιλιά­δες εργά­τες στα έργα του Μουντιάλ.

Οι βελ­γι­κές αρχές τώρα, απ’ ότι μαθαί­νου­με, τη διώ­κουν για χρη­μα­τι­σμό και δια­φθο­ρά. Νεο­φι­λε­λεύ­θε­ροι και σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες λοι­πόν επί το έργον».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο