Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Σήμερα δίνουμε τη μάχη για να εκλεγούν ξανά οι αγωνιστές δήμαρχοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης”

Στη Νέα Ιωνία ψήφι­σε στις 10.00 το πρωί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Αμέ­σως μετά σε δήλω­ση τόνισε:

«Σήμε­ρα δίνου­με τη μάχη για να εκλε­γούν ξανά οι αγω­νι­στές δήμαρ­χοι της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” σε Πάτρα Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή, Χαΐ­δά­ρι και Ικα­ρία και συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να από αύριο κιό­λας για την πιο μεγά­λη μάχη των εθνι­κών εκλο­γών στις 7 του Ιού­λη για πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο