Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Κ. Παπούλια

Σε συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μά του για το θάνα­το του Κ. Παπού­λια ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σημειώ­νει τα εξής:

«Για την απώ­λεια του Κάρο­λου Παπού­λια, πρώ­ην Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, ο οποί­ος με την έντι­μη πολι­τι­κή του δια­δρο­μή άφη­σε το ιδιαί­τε­ρο στίγ­μα του στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας, εκφρά­ζω τα θερ­μά μου συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του».

Πέθα­νε ο Κάρο­λος Παπούλιας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο