Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εάν δεν θέλετε πρόσφυγες, σταματήστε να τους δημιουργείτε»: Πανό υπέρ των Κούρδων από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ένα πανό κατά της τουρ­κι­κής εισβο­λής στη Συρία αναρ­τή­θη­κε στο γήπε­δο μπά­σκετ του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να της ελλη­νι­κής ομά­δας με την τουρ­κι­κή Μπεσίκτας.

Σε μία άκρως συμ­βο­λι­κή κίνη­ση, οι οργα­νω­μέ­νοι οπα­δοί της ομά­δας της Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­φρα­σαν τη στή­ρι­ξή τους στους Κούρ­δους, οι οποί­οι τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχουν βρε­θεί στο στό­χα­στρο της Άγκυρας. 

«Εάν δεν θέλε­τε πρό­σφυ­γες, στα­μα­τή­στε να τους δημιουρ­γεί­τε», ήταν το μήνυ­μα που έστει­λαν οι οπα­δοί  του ΠΑΟΚ — μέσω του πανό. 

Παράλ­λη­λα το πανό, που έφε­ρε την «υπο­γρα­φή» του συν­δέ­σμου της Θύρας 4 έγρα­φε στα αγγλι­κά: «Αλλη­λεγ­γύη στους Κούρ­δους μαχητές». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο