Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εβδομάδα έντονης αστάθειας του καιρού ξεκινά σήμερα: Καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας

Απο­κομ­μέ­νο βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό με ψυχρό πυρή­να, που από σήμε­ρα στρο­βι­λί­ζε­ται πάνω από τη δυτι­κή Μαύ­ρη Θάλασ­σα, καθώς και ατμο­σφαι­ρι­κή δια­τα­ρα­χή που θα προ­σεγ­γί­σει την χώρα μας από τα βορειο­δυ­τι­κά στα μέσα της εβδο­μά­δας, θα ενι­σχύ­σουν σημα­ντι­κά την αστά­θεια ως την Παρα­σκευή, προ­βλέ­πει το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλά­ζι, θα εκδη­λω­θούν τις μεση­με­ρια­νές, απο­γευ­μα­τι­νές και πρώ­τες βρα­δι­νές ώρες, κατά κύριο λόγο στις ηπει­ρω­τι­κές περιο­χές. Η θερ­μο­κρα­σία ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει σημα­ντι­κή πτώ­ση από αύριο Τρί­τη και στα δυτι­κά τμή­μα­τα της χώρας από μεθαύ­ριο Τετάρτη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-06-2022

Γενι­κά αίθριος και­ρός. Στη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες, καθώς και στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως ορει­νά, από το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, που πιθα­νώς να είναι κατά τόπους έντο­να και να συνο­δευό­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις, τις βρα­δι­νές ώρες θα περιο­ρι­στούν στην κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και την ανα­το­λι­κή Θεσσαλία.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο 5 με 6 μπο­φόρ. Από το μεση­μέ­ρι στο βόρειο Αιγαίο και βαθ­μιαία και στο κεντρι­κό θα στρα­φούν σε βορειο­α­να­το­λι­κούς και θα ενι­σχυ­θούν στα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα βόρεια, ενώ στην υπό­λοι­πη χώρα δεν θα αλλά­ξει σημα­ντι­κά και θα φτά­σει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, αλλά στα νησιά και τα παρα­θα­λάσ­σια θα είναι 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, που πιθα­νώς να είναι κατά τόπους έντο­να και να συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις, τις νυχτε­ρι­νές ώρες θα περιο­ρι­στούν στην κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακεδονία.

Ανε­μοι: Αρχι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ, από το μεση­μέ­ρι όμως βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς και θα ενι­σχυ­θούν στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 33 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα ορει­νά, όπου πιθα­νώς να είναι πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές και να συνο­δεύ­ο­νται από χαλαζοπτώσεις.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και από το από­γευ­μα στο βόρειο Ιόνιο πρό­σκαι­ρα έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 36 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να, που πιθα­νώς να είναι κατά τόπους έντο­να και να συνο­δευ­τούν από χαλα­ζο­πτώ­σεις, τις βρα­δι­νές ώρες θα εξα­σθε­νή­σουν και θα περιο­ρι­στούν στη βόρεια και ανα­το­λι­κή Θεσσαλία.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4, από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βορειο­α­να­το­λι­κούς 5 και το βρά­δυ έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 36 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 21 έως 32 και στην Κρή­τη έως 35 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες κυρί­ως στα βόρεια, όπου πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και τοπι­κά 6 μπο­φόρ, βαθ­μιαία στα βόρεια θα στρα­φούν σε βορειο­α­να­το­λι­κούς με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 21 έως 34 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, όμως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από τις βρα­δι­νές ώρες βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 21 έως 35 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και πιθα­νώς σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κυρί­ως στα δυτι­κά και βόρεια.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ, τη νύχτα θα γίνουν βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 23 έως 36 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να πιθα­νώς να είναι κατά τόπους έντο­να και να συνο­δευό­νται από χαλαζοπτώσεις.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 32 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-06-2022

Στη Θρά­κη, την ανα­το­λι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, τη βόρεια Εύβοια και την κεντρι­κή Στε­ρεά προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα προ­βλέ­πε­ται αρχι­κά γενι­κά αίθριος και­ρός, αλλά στα ηπει­ρω­τι­κά από τις μεσημ­βρι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, που ενδέ­χε­ται κατά τόπους να είναι ισχυ­ρά και να συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις, από αργά το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν και θα περιο­ρι­στούν στα κεντρι­κά και τα ανα­το­λι­κά ηπειρωτικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα πελά­γη τοπι­κά 6 μπο­φόρ, γρή­γο­ρα στο Ιόνιο θα εξασθενήσουν.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση και θα φτά­σει στα βόρεια τους 27 με 29 βαθ­μούς, στις υπό­λοι­πες περιο­χές τους 29 με 31 ενώ στα νησιά και τα παρα­θα­λάσ­σια θα είναι κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-06-2022

Στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες που από το μεση­μέ­ρι θα εντα­θούν. Τα φαι­νό­με­να που ενδέ­χε­ται κατά τόπους να είναι ισχυ­ρά και να συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις, από αργά το από­γευ­μα βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν και θα περιο­ρι­στούν στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία και τα βόρεια τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας. Στην υπό­λοι­πη χώρα προ­βλέ­πε­ται αρχι­κά γενι­κά αίθριος και­ρός, αλλά στα ηπει­ρω­τι­κά και την Κρή­τη τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη στα δυτι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι στα δυτι­κά θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες έως 6 μπο­φόρ, βαθ­μιαία όμως θα στρα­φούν σε νότιους νοτιο­δυ­τι­κούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-06-2022

Στη Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπει­ρο νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή καται­γί­δες, που το βρά­δυ θα περιο­ρι­στούν στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία. Στην υπό­λοι­πη χώρα λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κούς όμβους ή καται­γί­δες κυρί­ως στα κεντρι­κά ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από το μεση­μέ­ρι στα νότια νοτιο­δυ­τι­κοί έως 5 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-06-2022

Στα βόρεια νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κούς όμβους ή καται­γί­δες κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά και την Κρή­τη τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ, ενώ στο κεντρι­κό και νότιο Αιγαίο μέχρι το από­γευ­μα θα πνέ­ουν νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-06-2022

Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κούς όμβρους ή καται­γί­δες κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά και την Κρή­τη τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα πελά­γη τοπι­κά 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνοδο.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο